Varför en Anmälningskanal?

Europeiska unionen godkände den 7.10. 2019 ett direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten (visselblåsardirektivet). Direktivet räder i kraft 2021. Direktivet förutsätter att företag som sysselsätter minst 50 personer tar i bruk en kanal via vilken det är möjligt att anmäla om man upptäcker överträdelser och oetisk verksamhet. Genom kanalen underrättar också företaget visselblåsare eller anmälaren om de åtgärder som tagits. I tjänsten kan de personer som tar emot anmälningar hantera anmälningarna på ett lätt sätt. Endast de personer som företaget utsett har tillgång till anmälningarna. Anmälningarna är endast mellan anmälaren och de personer som företaget skilt utsett.

Gäller direktivet mitt företag?

Ditt företag är förpliktat att erbjuda en kanal om

 • din organisation har minst 50 arbetstagare
 • din organisation fungerar inom finansiella tjänster eller om det kan finnas risk för pengatvätt eller finansiering av terrorism.

Direktivet gäller också kommuner med minst 10 000 invånare.

Vem skall kunna lämna in en anmälning?

Företaget bör göra det möjligt för bl.a. följande att anmäla

 • företagets nuvarande och tidigare arbetstagare samt arbetssökanden
 • företagets aktieägare
 • de arbetstagare som arbetar för underleverantörer och leverantörer för företaget
 • företagets eventuella frivilligarbetare och praktikanter

I ett nötskal:

 • Ta i bruk en intern anmälningskanal som möjliggör ett tryggt sätt att anmäla utan att anmälarens identitet avslöjas
 • Utse en person eller enhet som ansvarar för anmälningskanalens verksamhet
 • Underrätta anmälaren inom sju dagar att anmälningen emottagits
 • Underrätta anmälaren inom tre månader vilka åtgärder har tagits sedan anmälningen emottagits

Centralhandelskammaren erbjuder ditt företag möjligheten att grunda en kostnadseffektiv Anmälningskanal som direktivet förutsätter

 • Ditt företag uppfyller på ett lätt sätt kravet direktivet förutsätter
 • Anmälningskanalen ät datasäker och etisk

Vill du veta mera om anmälningskanalen?

Ring oss 09 4242 6260

Lämna en kontaktförfrågan

Här får du tilläggsinformation:

EUR-Lex: Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1936 det s.k. whistleblowing-direktivet

Justitieministeriets projektsida: Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten