Anmälningskanal

Anmälningskanal

EU-direktivet kommer att förplikta verksamheter med minst 50 arbetstagare att införa rapporteringskanaler för anmälning av missförhållanden. Centralhandelskammaren erbjuder ditt företag en möjlighet att via Anmälningskanal-tjänsten grunda en kanal på ett kostnadseffektivt och lätt sätt.

Nyttan av en anmälningskanal

Enligt undersökningar får de företag som satsar på hållbar handelsverksamhet 5-15 års försprång till sina konkurrenter. Framgången baserar sig ofta på att kunder och arbetstagare allt mera förbinder sig samt differentiering på marknaden. Personal, kunder och intressenter uppskattar och fordrar ansvarstagande. Genom Anmälningskanalen har ditt företag en möjlighet att få veta om eventuella problem och agera i ett tidigt skede. Därmed är också kostnaderna för att fixa dessa fel lägre.

Anonyma anmälningar

Via anmälningskanalen kan man anonymt lämna in anmälningar om företagets verksamhet. Anmälningarna kan handla om oetisk verksamhet eller överträdelsemisstankar. Med hjälp av Centralhandelskammarens tjänst Anmälningskanalen kan du lätt och kostnadseffektivt erbjuda din personal, dina kunder eller intressenter en trygg anmälningskanal.

Hantering av anmälningar

Utsedda anmälningshanterare i ditt företag får notifikationer om inlämnade anmälningar och kan vid behov be om tilläggsinformation av anmälaren via anmälningskanalen.

Informera om anmälningskanalen

Se till, då du tar i bruk anmälningskanalen, att din personal och dina intressenter hittar ditt företags anmälningskanal. Personalen kan informeras t.ex. via intranät och andra intressenter via nätsidan.

Sekretess och dataskydd

Centralhandelskammaren får ingen information om inlämnade anmälningar eller deras innehåll. Vi sköter om användarintegritet och därför är tjänstens dataskydd viktig för oss. Vår tjänst bygger på GlobaLeaks-plattformen som grundats 2011 och utvecklats av en aktiv användargemenskap. Vi säkergör tjänstens sekretessnivå tillsammans med våra experter som specialiserat sig på teknik och dataskydd.

Tjänstens åtkomstkontroll, tekniska dataskydd och bakgrundsprocesser möter upp till höga dataskyddsstandard och bästa praxis i branschen. Alla anmälningar sekretessbelags genom PGP-sekretessystem efter att de lämnats in. Vi sparar inte användarnas IP-adresser eller annan identifierande information och erbjuder möjligheten att lämna in anmälningar också via Tor-nätet.

Tjänstens avgifter

Avgift för grundande av anmälningskanal

Medlemsavgift för de företag som är medlemmar av handelkamrarna 300 € + moms 24%. Normalavgift 500 € + moms 24%.

Anmälningskanalens månadsavgift

Tjänstens månadsavgift baserar sig på företagets personalstorlek.

Personalstorlek högst 249

Personalstorlek högst 249


 • medlemsavgift 150 €/mån
 • normalavgift 180 €/mån
 • faktureringsperioder: 3, 6 eller 12 mån
Personalstorlek 250 - 1000

Personalstorlek 250 – 1000


 • medlemsavgift 300 €/mån
 • normalavgift 360 €/mån
 • faktureringsperioder: 3, 6 eller 12 mån
Personalstorlek 1001 -

Personalstorlek 1001 –


 • medlemsavgift 500 €/mån
 • normalavgift 600 €/mån
 • faktureringsperioder: 3, 6 eller 12 mån

Tjänsteleverantör: Keskuskauppakamarin Palvelu Oy

Fyll i beställningsformulären eller lämna en kontaktförfrågan.

  Företagsuppgifter

  Kontaktuppgifter
  Hanterare av anmälningar

  Öppet skrivfält


  Vi öppnar anmälningskanalen åt ditt företag inom ca två veckor. När vi mottagit din beställning skickar vi en bekräftelse och avtalsvillkoren till dig via epost och går igenom sakerna som gäller öppnandet av kanalen.

  Lämna in en kontaktförfrågan

   Vill du meddela om överträdelsemisstankar?

   Via denna nätsida kan företag skaffa sig en anmälningskanal. Överträdelser och misstankar om dessa anmäls via företagets egna anmälningskanal. Uppgifter om ett företags anmälningskanal får du av företaget självt, t.ex. från företagets nätsida. Centralhandelskammaren tar inte emot anmälningar om överträdelsemisstankar.