Ta lätt i bruk en Anmälningskanal

En trygg anmälningskanal för ditt företag

Anmälningskanal

Vad?

Anmälningskanal

EU-direktivet kommer att förplikta verksamheter med minst 50 arbetstagare att införa rapporteringskanaler för anmälning av missförhållanden. Nu är det en lämplig tidpunkt att uppfylla denna skyldighet i god tid. Centralhandelskammaren erbjuder ditt företag en möjlighet att via Anmälningskanal-tjänsten grunda en kanal på ett kostnadseffektivt och lätt sätt.

01

Beställ en anmälningskanal

Ta i bruk en trygg anmälningskanal på ett lätt sätt.

Läs mera och beställ här
02

Information om EU-direktivet

Vi har samlat väsentlig information om visselblåsare-direktivet.

Läs om direktivet

Tjänstens avgifter

Avgift för grundande av anmälningskanal

Medlemsavgiften för de företag som är medlemmar av handelkamrarna är 300 € + moms 24%. Normalavgiften är 500 € + moms 24%. 

Anmälningskanalens månadsavgift 

Tjänstens månadsavgift baserar sig på antalet anställda i företaget.

Antalet anställda är högst 249

Antalet anställda är högst 249


  • Medlemsavgift 150 €/mån
  • Normalavgift 180 €/mån
  • Faktureringsperioder: 3, 6 eller 12 mån
Antalet anställda är 250 - 1000

Antalet anställda är 250 - 1000


  • Medlemsavgift 300 €/mån
  • Normalavgift 360 €/mån
  • Faktureringsperioder: 3, 6 eller 12 mån
Antalet anställda är 1001 -

Antalet anställda är 1001 -


  • Medlemsavgift 500 €/mån
  • Normalavgift 600 €/mån
  • Faktureringsperioder: 3, 6 eller 12 mån

Vill du ha tilläggsinformation?

Lämna in en kontaktförfrågan